สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

         โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 
ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-0162600 ต่อ 506,513
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล และนำให้เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ          
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2563  ภายในเวลาทำการธนาคาร
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
-  เเต่จะมีค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน  30  บาท
ผู้สมัครทุกท่านต้องนำใบชำระเงินค่าสมัครไปชำระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
ใบสมัครจึงจะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซด์ของ https://studentloan.thaijobjob.com
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://studentloan.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: 02-0162600 ต่อ 506,513
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159  กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob